Kerkdienst dr. R. T. te Velde (HA)

Votum/groet    Zingen  Liedboek 103a:1, 2 “Loof nu, mijn ziel, de Here”  Viering van het Heilig Avondmaal  Formulier 4  Geloofsbelijdenis zingen: GK06 Gezang 179a  afsluitend zingen: Liedboek 103a:3, 4 “De Heer is als een vader”  Lezen  Romeinen 8:1-17  Zingen  Opwekking 136 “Abba Vader, u alleen …”  Tekst  Romeinen 8:15   Preek   ...

Lees verder

Kerkdienst ds. Edgar Kramer (HA)

welkom en inleiding op de dienst moment stilte / staande votum en zegengroet / staande lied: Opw. 797 “u roept ons samen als kerk van de Heer” / staande gebed [-kinderen naar de Bijbelklas] lied: GK 80: 5 + 8 “gedenkt hoe gij in vroeger jaren” schriftlezing: Joh. 15,1-10 tekstlezing:...

Lees verder