Kerkdienst br. Henk Smit

Thema: Niet begrepen, wel geliefd Welkom Moment van stil zijn voor God Gezongen Votum en daarna groet met gezongen Amen Zingen nieuwe berijming), DNP Ps 103 : 1 en 4 Gebed Bijbellezing 1e Bijbellezing Spreuken 14: 10-14 en Spreuken 21: 1-3 Zingen DNP Ps 119 : 3 2e Bijbellezing Romeinen...

Lees verder

Kerkdienst ds. Edgar Kramer

welkom en inleiding op de dienst moment stilte votum en zegengroet lied: Lb. 146C: 1 + 3 “alles wat adem heeft love de Here” gebed [-kinderen naar de Bijbelklas] schriftlezing: Gen. 28,10-22 lied: GK 146: 1 + 3 “ik wil zingen al mijn dagen” tekstlezing: Gen. 28,16-17 preek lied: GK...

Lees verder

Kerkdienst ds. Gertjan Klapwijk

Welkom Votum en zegengroet Zingen Gk107:1a, 2v, 3m, 4a (Ere zij aan God, de Vader) Gebed Lezen: Spreuken 30:1-9 (tekst 7-9 graag dikgedrukt) Zingen: Psalm 119:13 (Geef mij een hart dat U met vreugde groet) Verkondiging Amenlied Opwekking 544 (Meer dan rijkdom) Het (gezamenlijk) uitspreken van de Apostolische Geloofsbelijdenis Dan...

Lees verder

Kerkdienst ds. Edgar Kramer

Liturgie welkom en inleiding op de dienst moment stilte votum en zegengroet, op de melodie van “ga met God” lied: GK 232 “op bergen en in dalen” gebed kindervertelling lied: “engelen” [-kinderen naar de Bijbelklas] schriftlezing: Gen. 28,10-22 lied: GK 91: 5 + 6 tekstlezing: Gen. 28,12-13a preek lied: Opw....

Lees verder

Kerkdienst ds. G.J. Klapwijk

Welkom Votum en zegengroet Zingen: Psalm 108:1 (mijn hart is Heer, in U gerust) Gebed Lezen: Spreuken 4:20-27 (tekst graag dik gedrukt, vs.23) Zingen: Psalm 63:2 (Uw liefde is het hoogste goed) Verkondiging Zingen: Opw.343 (Heilige Geest van God. Eerst vrouwen, dan mannen, dan allen) Apostolische Geloofsbelijdenis En dan zingen...

Lees verder

Kerkdienst ds. Edgar Kramer

welkom en inleiding op de dienst moment stilte votum en zegengroet van Sela lied: Opw. 462 “aan uw voeten Heer” gebed -kinderlied: https://youtu.be/AA-Y7V9Z2X0 [-kinderen naar de Bijbelklas] schriftlezingen en lied: lezen: Gen. 27,1-29 lied: GK 147: 7 “de HEER heeft Jakob uitverkoren” lezen: Gen. 27,30-45 preek lied: Opw. 688 “genade...

Lees verder

Kerkdienst ds. H. Offereins

Welkom en introductie Votum (gezongen) en groet (+ gezongen amen) Zingen: Ps. 27:3,4 Eén ding blijf ik steeds van de HERE Lezen uit de Bijbel Psalm 26 Lukas 18:9-14 Johannes 21:15-19 Zingen: Ps. 139:1,11 Heer, U doorgrondt mij van omhoog Verkondiging n.a.v. Psalm 26 Gebed: -Gezongen: DNP 26 Doe recht,...

Lees verder

Kerkdienst. ds. Edgar Kramer

welkom en inleiding op de dienst moment stilte votum en zegengroet lied: GK 33: 1 + 8 “zing vrolijk, loof de Naam des Heren” gebed vertelling voor de kinderen lied: GK 105: 5 + 6 “God zal zijn waarheid nimmer krenken” [-kinderen naar de Bijbelklas] schriftlezing: Gen. 25,19-34 preek lied:...

Lees verder