Op dit moment is na het vertrek van René Beiboer nog geen nieuwe jongerenwerker aangesteld.