Als leden van de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) in Nieuwleusen voelen we ons, hoe verschillend we ook zijn, verbonden met elkaar in Jezus Christus. In Hem ligt de identiteit van onze gemeente.

We zijn een gastvrije gemeente met veel diversiteit, die met enthousiasme God wil dienen en Christus centraal wil stellen in het dagelijks leven. We komen graag samen om ons geloof te delen en te belijden en elkaar te ontmoeten. Naar anderen willen we graag de liefde van Christus die verlost, verandert en hoop geeft, uitstralen.

Onze gemeente telt rond de 780 leden en is een gemeente met veel kinderen en jongeren.
Naast de predikant zijn er een ouderenwerker, een jongerenwerker en pastorale werkers actief in de gemeente.

De gemeente is ingedeeld in 13 wijken met in elke wijk diaconale hulpen en wijkcoördinatoren om de onderlinge contacten en zorg te versterken.