Mijn naam is Edgar Kramer.
Ik ben sinds mei 2021 predikant van De Voorhof in Nieuwleusen.

Mijn werk is lang niet altijd gemakkelijk. Toch geniet ik er enorm van, want het is bijzonder om vanuit de Bijbel over God te mogen vertellen. Mijn hart ligt bij preken, toerusten, onderwijzen en leiding geven.

Het geeft mij voldoening om voor veel mensen iets te mogen betekenen. Dat ik een bepaalde periode in een gemeente mag werken ervaar ik als een voorrecht. Het is mooi om al die verschillende mensen mee te maken. En soms een tijdje mee op te lopen in hun leven.

Mijn drive om predikant te zijn heeft God in mijn hart gelegd. Daarom weet ik me door God geroepen. Ik geloof dat de Heilige Geest mij bezieling en kracht geeft.

Ik vertrouw op Jezus en ben verwonderd over Gods genade. De liefde van de Vader in de hemel is overweldigend.

Het is een uitdaging om in de context van Nieuwleusen te werken aan het kerk-zijn van vandaag, zeker voor jongere generaties.

Daarbij ben ik er van overtuigd dat God in de Bijbel van zich laat horen en dat de Bijbel voor vandaag van betekenis is.

Ik ben in 1963 in Enschede geboren.

Na een economische HBO-opleiding ben ik de zgn. Vooropleiding Klassieke Talen gaan doen.

Daarna volgde de studie aan de Theologische Universiteit in Kampen.

Ik ben in 1986 getrouwd met Derkine.

In 1993 ben ik predikant geworden in Sneek-Koudum, vervolgens zijn we in 1998 naar Hardinxveld-Giessendam gegaan. In 2007 verhuisden we naar Assen-Marsdijk, om in 2021 naar Nieuwleusen te gaan.

We genieten van onze kinderen en kleinkinderen.