Wie ben ik?
Mijn naam is Kor van der Meer. Sinds 1 juli 2020 ben ik aan De Voorhofin Nieuwleusen verbonden als pastoraal werker voor gemeenteleden van 65 jaar en ouder en doe dat met veel genoegen, omdat ik gemerkt heb, dat het werk onder oudere gemeenteleden mij goed ligt en ik God dankbaar ben, dat ik hiervoor mijn gaven mag gebruiken. Het betreft een deeltijd-functie (0,4 fte) en ik doe het werk verdeeld over 2 tot 3 dagen in de week.

Ik ben in 1967 geboren in de stad Groningen en daar opgegroeid. In 1985 ben ik theologie gaan studeren aan de Theologische Universiteit in Kampen en in 1993 afgestudeerd. Ik ben sinds 1990 getrouwd met Bea. Onze 3 dochters zijn al een tijdje uitgevlogen, alleen onze jongste zoon woont nog thuis. Sinds 7 mei 2021 zijn we de trotse en dankbare opa en oma van een prachtige kleinzoon en we zien uit naar de geboorte van een 2ekleinkind zo rond de jaarwisseling.

Ik ben 26 jaar  full-time gemeentepredikant geweest in verschillende gemeenten:  van 1994-2020 eerst in de GKv Harkstede in combinatie met de GKv Overschild, daarna van 2002-2008 in de GKv Loppersum in combinatie met de GKv Westeremden en van 2008-2020 in de GKv Gramsbergen. In de loop van 2020 ben ik verhuisd naar Hoogeveen. Sinds 1 juni 2021 combineer ik mijn werk in de kerk van Nieuwleusen met een 2epart-time-functie als pastoraal werker in de GKv Haulerwijk en de Protestantse Gemeente Haulerwijk-Waskemeer.

Wat doe ik?
Het grootste deel van mijn tijd vul ik in met pastorale bezoeken aan gemeenteleden van 65 jaar en ouder. Daarin kan ik dankbaar voortbouwen op het weg van mijn voorganger, Hugo de Vries. Omdat ik middenin de corona-tijd begon met mijn werk en veel andere activiteiten stillagen, lag daar vanaf het begin ook de prioriteit en voorziet dat duidelijk in een behoefte.  Ik probeer naar vermogen mee te leven in vreugde en verdriet en daarop in te spelen. Een belangrijk onderdeel van dat pastoraat is ook het begeleiden in de laatste levensfase en het leiden van begrafenissen.

Ik ga een aantal keren per jaar voor in de kerkdiensten in De Voorhofen probeer daarin een verbinding te leggen met wat ik in het pastoraat tegenkom/meemaak. Zo verzorg ik dit jaar in samenwerking met de taakgroep Gemeente Opbouw in het kader van het jaarthema 2021-2022 Thuiskomen bij God en bij elkaarde voorbereiding en invulling van Eeuwigheidszondag (21 november 2021), met als thema Voor altijd Thuis. Vooraf wordt er een Bijbelstudie/preekvoorbereiding met belangstellenden gehouden.

Samen met andere voorgangers van de kerken in Nieuwleusen verzorg ik ook de kerkdiensten op donderdagmorgen in zorgcentrum De Hulstkampen. Door de corona-tijd hebben deze diensten een tijd stilgelegen, maar sinds 1 juli 2021 kunnen ze gelukkig weer gehouden worden. Elke week worden deze diensten gehouden van 10.45 – 11.30 uur en gemiddeld 1 keer in de 5 weken ga ik daarin voor.

Sinds september 2021 kunnen ook de spelletjesmiddagen voor de senioren weer gehouden worden, op elke 3edinsdagmiddag van de maand, van 14.30 -16.30 uur in een zaal van De Voorhof. Deze worden georganiseerd door de activiteitencommissie en daar is volop gelegenheid voor ontmoeting, gezelligheid en gesprek.

Ik hoop van harte, dat we in de loop van het seizoen 2021-2022 meer activiteiten voor de ouderen of met de verschillende generaties kunnen organiseren, maar de tijd zal leren, wat er mogelijk is.

In het kerkenraadswerk probeer ik ook mijn bijdrage te leveren in de bezinning over het gemeente-zijn en actuele thema’s. Ik maak samen met de predikant en de jongerenwerker deel uit van het Beleidsteam Eredienst en Pastoraat (BEP), dat voor de kerkenraad o.a. gespreksavonden voorbereidt voor verschillende thema’s. Die uitwisseling is prettig en stimulerend.

Ik hoop, dat u/jij zo een indruk hebt gekregen van mijn werk. Als u hierover meer informatie wilt hebt, neem dan gerust contact met me op. Voor nieuwe ideeën of suggesties voor verbetering houd ik me aanbevolen, want daarin mogen we elkaar tot een hand en een voet zijn!

Kor van der Meer
Tel.06-27120917
Email: kor.van.der.meer@de-voorhof.nl