Als leden van de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) in Nieuwleusen voelen we ons, hoe verschillend we ook zijn, verbonden met elkaar in Jezus Christus. In Hem ligt de identiteit van onze gemeente.

We zijn een gastvrije gemeente met veel diversiteit, die met enthousiasme God wil dienen en Christus centraal wil stellen in het dagelijks leven. We komen graag samen om ons geloof te delen en te belijden en elkaar te ontmoeten. Naar anderen willen we graag de liefde van Christus die verlost, verandert en hoop geeft, uitstralen.

Onze gemeente telt rond de 780 leden en is een gemeente met veel kinderen en jongeren.
Naast de predikant zijn er een ouderenwerker, een jongerenwerker en pastorale werkers actief in de gemeente.

De gemeente is ingedeeld in 13 wijken met in elke wijk diaconale hulpen en wijkcoördinatoren om de onderlinge contacten en zorg te versterken.

Ook als je geen lid bent van onze gemeente, ben je van harte welkom in de kerkdiensten. Kom je van een andere gemeente en wil je je attestatie inleveren, dan kan dat bij het kerkelijk bureau. Wil je je aanmelden als lid van onze gemeente, dan kun je contact opnemen met de scriba. Zij brengt je in contact met een ouderling.

Zoek je contact?

Predikant Edgar Kramer
Ouderenwerker Kor van der Meer
Kerkelijkbureau Jannet Schoonhoven
Scriba Anje Antuma
Diaconie
Redactie kerkblad
Webmaster