Vertrouwenspersonen NGK de Voorhof
Vertrouwenspersonen
Ingrid Oosterbroek
ingrid.oosterbroek@de-voorhof.nl
Rianne Bijker
rianne.bijker@de-voorhof.nl

Het Meldpunt Misbruik
Het Meldpunt biedt hulp, advies, ondersteuning aan slachtoffers van misbruik in kerkelijke relaties. Eventueel kunnen mensen er anoniem terecht. De medewerkers van het Meldpunt kunnen slachtoffers bijstaan en begeleiden bij het indienen van een klacht. Ook geeft het Meldpunt informatie en advies om misbruik te voorkomen.

Vertrouwenspersoon van het Meldpunt: M: 06 810 801 17, e-mail: vertrouwenspersoon@meldpuntmisbruik.nl.
Algemene informatie en preventie activiteiten: M 06 2005 44 52, e-mail: info@meldpuntmisbruik.nl
Internet: www.meldpuntmisbruik.nl