Als diaconie van de GKv De Voorhof te Nieuwleusen is ons doel om naar
elkaar om te zien, zowel binnen als buiten de gemeente. Dit doen we door
elkaar te ondersteunen bij bijvoorbeeld ziekte, eenzaamheid of armoede.

Niet alleen binnen onze gemeente, maar ook binnen het dorp Nieuwleusen
proberen we er te zijn voor onze medemens.  Als kerk ondersteunen we
(financieel en met vrijwilligers) onder andere de Voedselbank en de
Kledingbank en draaien we mee in de  Sociale Diaconale Werkgroep en het
Diaconaal Platform van de verschillende kerken in de gemeente Dalfsen.

Mocht u een hulpvraag of ander soort vragen hebben aan de diaconie van
de GKv De Voorhof dan kunt u hier contact opnemen met de diaconie.