Kerkdienst ds. Edgar Kramer

Activiteit info

  • 7 augustus 2022
  • 09:30

welkom en inleiding op de dienst
moment stilte
votum en zegengroet
lied: Lb. 146C: 1 + 3 “alles wat adem heeft love de Here”
gebed
[-kinderen naar de Bijbelklas]
schriftlezing: Gen. 28,10-22
lied: GK 146: 1 + 3 “ik wil zingen al mijn dagen”
tekstlezing: Gen. 28,16-17
preek
lied: GK 198 “ik ben de weg, zo zegt de Heer”
gebed
collecte
[kinderen terug van de Bijbelklas]
lied: Opw. 520 “wees mijn verlangen”
zegen