Kerkdienst br. Henk Smit

Activiteit info

  • 7 augustus 2022
  • 14:30

Thema: Niet begrepen, wel geliefd

Welkom
Moment van stil zijn voor God
Gezongen Votum en daarna groet met gezongen Amen
Zingen nieuwe berijming), DNP Ps 103 : 1 en 4
Gebed
Bijbellezing 1e Bijbellezing Spreuken 14: 10-14 en Spreuken 21: 1-3
Zingen DNP Ps 119 : 3 2e Bijbellezing Romeinen 12: 6-15
Zingen DNP Ps 119: 8 en 36
Preek over Spreuken 14:10
Amenlied, DNP Ps. 139 : 1,2 en 8
Gebed
Collectemoment
Geloofsbelijdenis
Slotzang Liedboek 835 (oud 442)
Zegen + gezongen Amen